Vad är ett bodelningsavtal och när behövs detta avtal?

Ett bodelningsavtal är ett skriftligt underlag som visar på vem som behåller vad i samband med en separation. Ska en av parterna överta den gemensamma bostaden behöver bostaden bodelas och skiftas. Bodelningsavtalet visar på vad parterna kommit överens om och utgör även underlag till banken för att lägga om lån eller uppta nya. Bodelningsavtalet blir även själva överlåtelsehandlingen som skickas till Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen.

Läs mer i vår stora guide om bodelning

Andra har även sökt på

Gå tillbaka