Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad är ett bodelningsavtal och när behövs detta avtal?

Ett bodelningsavtal är ett skriftligt underlag som visar på vem som behåller vad i samband med en separation. Ska en av parterna överta den gemensamma bostaden behöver bostaden bodelas och skiftas. Bodelningsavtalet visar på vad parterna kommit överens om och utgör även underlag till banken för att lägga om lån eller uppta nya. Bodelningsavtalet blir även själva överlåtelsehandlingen som skickas till Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen.

Skriv Bodelning - Skilsmässa
Gå tillbaka