Behöver man registrera ett samboavtal?

Nej, samboavtal ska inte registreras. Samboavtal ska signeras av båda samborna för att vara giltigt.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka