Är man bunden av ett samboavtal?

Du är inte bunden av samboavtalet förrän det är utskrivet och ni båda skrivit under det. Ett samboavtal kan inte ensidigt ändras eller frångås.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka