Finns det mall för samboavtal?

Vi rekommenderar inte att använda en generell mall för att skriva samboavtal. Mallar som återfinns på internet är bara ett exempel på hur samboavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att den är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på nätet ansvarar heller inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. När du skriver avtal online hos oss besvarar du frågor om just er situation och utifrån svaren skapas ett skräddarsytt samboavtal som är anpassat efter just dina förutsättningar. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker eller har några frågor.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka