Kan jag ändå behöva dela något?

Vid en separation kan saker eller fastigheter behöva delas trots att det inte är samboegendom, eller om det är samboegendom men det finns ett samboavtal. T.ex. om egendomen ägs av samborna tillsammans, p.g.a. att de köpt egendomen tillsammans. Har båda betalat för något äger båda det tillsammans och kan då dela upp det mellan sig i förhållande till betalning. Detta har dock med samägandet att göra och inte med samboskapet som sådant.

Läs mer i vår stora guide om samboavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka