Vad innebär bodelning?

När sambor inte längre vill bo tillsammans och därför flyttar isär upphör samboförhållandet. Det är då vanligt att man delar upp möbler och annat mellan sig som man skaffat för att använda tillsammans. Denna delning kallas för bodelning. Bodelning görs om någon av samborna vill det.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka