När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller när två personer bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det är inget krav att personerna faktiskt är skrivna på samma adress. Sambolagen omfattar bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka