Måste ett samboavtal se ut på något särskilt sätt?

Avtalet ska vara skriftligt och skrivas under av båda samborna. Om du skriver ditt samboavtal online hos oss ser vi till att lagens krav följs och att samboavtalet är giltigt.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka