Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

När blir det bodelning och vem bestämmer det?

När ena sambon går bort eller om samborna inte längre vill bo tillsammans och om en av samborna vill att bodelning görs. Om ena sambon dör kan den efterlevande sambon kräva att bodelning görs, dock inte dödsboet till den avlidne sambon. Vill ingen av samborna detta behöver någon bodelning inte göras. Begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, därefter har man inte längre någon rätt att kräva bodelning. Det blir heller ingen bodelning om samborna skrivit ett samboavtal där de undantagit allt från delning.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka