Behövs det en äkthetsstämpel för att ett samboavtal ska vara giltigt?

Nej, det krävs inte någon äkthetsstämpel för att ett samboavtal ska vara giltigt.

Läs mer i vår stora guide om samboavtal

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka