När är man sambo enligt sambolagen?

Begreppet sambo är enligt sambolagen två personer som bor stadigvarande tillsammans, är i ett parförhållande, är skrivna på samma adress och har ett gemensamt hushåll.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka