Vad kan undantas från bodelning?

Huvudregeln är att det som samborna fått av någon i gåva, arv eller genom testamente med villkoret att det ska vara enskild egendom, inte ska delas.

Läs mer i vår stora guide om samboavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka