Vad händer om någon av samborna går bort?

Som sambor ärver ni inte varandra. Detta oberoende av hur länge man bott ihop eller om man har barn tillsammans. Ett samboavtal kan inte användas för att bestämma om arv. Bodelning görs om den kvarlevande sambon vill det, sedan tillfaller den avlidne sambons egendom dennes släktingar. Vill man trygga varandra som sambor ska man skriva ett inbördes testamente för att hindra att lämna varandra arvlösa.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka