Behövs det vittnen vid samboavtal?

Nej, det behövs inga vittnen. Men det kan vara bra med vittnen eftersom de kan vittna om att samborna skrivit under samboavtalet. Det kan göra det lättare om samborna blir osams i framtiden.

Skriv Samboavtal
Gå tillbaka