När blir jag bunden av uppdragsavtalet?

Du är inte bunden av uppdragsavtalet förrän det är utskrivet och underskrivet av båda parter. Om du skapar ett Mina sidor-konto kan du kostnadsfritt upp till 30 dagar gå tillbaka och ändra i uppdragsavtalet från köptillfället.

Skriv Uppdragsavtal
Gå tillbaka