Finns det krav på att man måste ha ett konsultavtal?

Man måste inte ha ett konsultavtal. Det finns dock stora fördelar med ett avtal, och dessa är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget - det är också viktigt för att klargöra att konsulten är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren. Finns inget avtal är det risk att förhållandet tolkas som ett anställningsförhållande, vilket medför t.ex. att lagen om anställningsskydd gäller. Man kan också tydliggöra vem som har rätt till resultatet av arbetet konsulten gör, att konsulten inte samtidigt får arbeta hos en konkurrent o.s.v.

Läs mer i vår stora guide om konsultavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka