Vad gör en uppdragstagare?

En uppdragstagare kan vara verksam inom en mängd olika branscher. Ett uppdrag kan avse många skilda saker, t.ex. några månaders tjänstgöring på ett kontor, att formge produkter eller att skriva artiklar till en tidning.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka