Vad är skillnaden mellan konsultuppdrag och anställning?

Skillnaden är att en konsult (uppdragstagare) är fristående i förhållande till uppdragsgivaren samt att det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar konsultavtal (även kallat uppdragsavtal).

Till skillnad från vad som gäller i ett anställningsförhållande gäller inte lagen om anställningsskydd mellan en konsult (uppdragstagare) och en uppdragsgivare. Utan ett konsultavtal finns det en risk för att konsulten (uppdragstagaren) misstolkar förhållandet och tror att hen ska bli anställd hos uppdragsgivaren.

Läs mer i vår stora guide om konsultavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka