Hur länge måste ett uppdragsavtal pågå?

Ett uppdragsavtal kan vara begränsat till ett visst uppdrag på viss tid eller pågå tills vidare.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka