Kan jag ångra konsulttjänsten?

Som huvudregel gäller att avtal ska hållas. Detta innebär att du inte kan ångra ett beställt uppdrag hursomhelst. Om ni har avtalat om att uppdraget ska gå att avbeställa utan något särskilt skäl går det dock att avbeställa åtminstone den delen av uppdraget som ännu inte är utförd. 

Det går även att säga upp ett avtal i förtid genom uppsägning om konsulten skulle begå ett väsentligt avtalsbrott. Vid uppsägning ska parternas prestationer så långt möjligt återgå, till skillnad mot vad som gäller vid avbeställning. 

Om ni har avtalat om att konsultuppdraget ska löpa tillsvidare går uppdraget att säga upp med en viss uppsägningstid, ungefär på samma sätt som man kan säga upp ett abonnemang.

Läs mer i vår stora guide om konsultavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka