Kan uppdragstagaren bytas ut av företaget mot kundens vilja?

I ett konsultavtal (även kallat) uppdragsavtal kan ni bestämma vad som ska gälla vid ett utbyte av uppdragstagare (konsult). Ni kan bland annat välja om företaget ska få byta ut uppdragstagaren (konsulten) självmant på vissa villkor eller om kunden ska ha rätt att be företaget att byta ut uppdragstagaren (konsulten) o.s.v.

 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka