Vad är ett uppdragsavtal?

Ett uppdragsavtal bestämmer förhållandet mellan en fristående uppdragstagare (konsult) och en uppdragsgivare, till skillnad från ett anställningsavtal som används för arbetsgivarens egna anställda. Ett uppdragsavtal (även kallat konsultavtal) innehåller bl.a. bestämmelser om vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det, villkor för ersättningen och vem som får rättigheterna till arbetsresultatet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka