Kan jag ångra uppdraget?

Det är vanligt att i konsultuppdraget (även kallat uppdragsavtalet) ha med bestämmelser om uppsägning, på vilka villkor detta får göras och vilka uppsägningstider som gäller. Risken med att inte ha några bestämmelser om detta i avtalet är att tjänsten antingen hanteras som en anställning eller som ett köp. Betraktas tjänsten som en anställning blir det svårare för den som köpt tjänsten att säga upp uppdragstagaren (konsulten). Ses tjänsten som ett köp av tjänst krävs det relativt starka anledningar till att inte slutföra köpet.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka