När ska man ha konsult-uppdragsavtal och när anställningsavtal?

Ett konsultavtal (uppdragsavtal) ska man ha när man ger någon utomstående ett uppdrag, medan ett anställningsavtal ska användas när någon ska anställas som en del i företaget. Skillnaden är att en konsult (uppdragstagare) är fristående i förhållande till uppdragsgivaren. Om man anställer blir den anställda omfattad av lagen om anställningsskydd (LAS), som sätter upp bindande regler för arbetsgivare och arbetstagare. Bland annat ska arbetsgivaren då betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren. LAS är alltså inte tillämplig mellan en konsult och en uppdragsgivare. En konsult är mer oberoende än en anställd.

Läs mer i vår stora guide om konsultavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka