Måste man ha ett konsultavtal?

Det finns inget krav på att ha ett konsultavtal, men att inte ha ett medför stora risker. Fördelen med ett konsultavtal är inte enbart att veta gränserna och villkoren för uppdraget. Det är också viktigt för att klargöra att konsulten är fristående och inte en av de anställda hos uppdragsgivaren. Finns inget konsultavtal är det risk för att förhållandet kan tolkas som ett anställningsförhållande, vilket medför att t.ex. lagen om anställningsskydd gäller. En annan sak som är extremt viktigt att reglera är vem som ska få de immateriella rättigheterna till det resultat som uppdraget leder till, om inget regleras alls mellan parterna tillfaller dessa normalt sett konsulten.

Läs mer i vår stora guide om konsultavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka