Kan jag följa en mall när jag skriver konsultavtal?

Naturligtvis kan du använda en mall för att skriva ett konsultavtal. Risken är dock att det står dig dyrt om mallen inte fångar upp just dina förutsättningar och situation, då det inte finns någon som tar ansvar för att mallen är korrekt. När du skriver ett konsultavtal med vårt avtalsverktyg online så svarar du på de frågor en jurist skulle ställa utifrån er situation. Frågorna är konkreta i stället för generella exempel och ger dig ett juridiskt riktigt konsultavtal.

Läs mer i vår stora guide om konsultavtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka