Vi vet inte när uppdraget blir klart, hur reglerar vi detta?

Det är alltid bra att reglera en tidsplan över uppdraget. På avtal24:s uppdragsavtal kan ni enkelt reglera om uppdraget ska löpa till ett visst datum, löpande, med eller utan rapportering, eller en egen upprättad överenskommelse. Ni kan också reglera vad som ska hända om uppdraget inte är klart i tid, om t.ex. vite eller skadestånd ska utgå.

 

Gå tillbaka