Varför ska jag inte skriva aktieägaravtal med en gratis mall?

Mallar som du hittar på internet är bara exempel på hur aktieägaravtal kan skrivas. Du kan inte vara säker på att mallen avser just din situation. De som lägger ut gratis mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller framförallt för konsekvenserna av eventuella fel och brister i mallarna. Genom vårt avtalsverktyg besvarar du frågor, tar ställning till olika villkor och fyller själv i vilka alternativ som du ska ha med i ditt aktieägaravtal. Aktieägaravtalet skapas utifrån dina förhållanden och du får ett aktieägaravtal som är skräddarsytt. Dessutom kan du kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker.

Skriv Aktieägaravtal
Gå tillbaka