Vad gäller när bolagsordning och aktieägaravtal inte stämmer överens?

Det är viktigt att bolagsordningen och aktieägaravtalet (även kallat kompanjonsavtal) stämmer överens och inte kolliderar med varandra. Vid en kollision har i regel bolagsordningen företräde. Det är även viktigt att komma ihåg att utomstående personer är bundna av vad som står i bolagsordningen men inte aktieägaravtalet (kompanjonsavtalet). Därför är det extra viktigt att bestämmelser som rör försäljning och förvärv av aktier (dvs klausuler om samtycke, hembud och förköp) finns med och speglar varandra i både aktieägaravtalet (kompanjonsavtalet) och bolagsordningen.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka