Vad blir konsekvensen av att inte ha ett aktieägaravtal?

Att ha ett aktieägaravtal (också kallat kompanjonsavtal) är inget måste men det skapar en större säkerhet för delägarna. Aktieägaravtalet är internt och allmänheten kan inte ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos Bolagsverket. I aktieägaravtalet går det med andra ord att skriva in fler och känsligare överenskommelser mellan aktieägarna.

Finns inget aktieägaravtal (kompanjonsavtal) kan det resultera i onödiga tvister om exempelvis värdering av bolaget vid olika försäljnings- och inlösensituationer, hur delägarna ska hantera situationen om en av delägarna blir sjuk eller om en av delägarna skulle starta upp en konkurrerande verksamhet.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka