Vad skiljer aktieägaravtalet från en bolagsordning?

Bolagsordningen är en obligatorisk handling i ett aktiebolag som måste göras och som ska registreras. Utan denna handling kan inte ett aktiebolag bildas.

Aktieägaravtalet däremot, är ett frivilligt avtal som sluts mellan två eller flera aktieägare för att bestämma deras inbördes relationer i förhållandet till aktiebolaget. Aktieägaravtal kallas också kompanjonsavtal.

En bolagsordning gäller aktiebolaget, ett aktieägaravtal gäller för delägarna.

Bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten medan aktieägaravtalet är internt och behöver inte registreras. Mer känslig information kan därför tas upp i aktieägaravtalet (kompanjonsavtalet).

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka