Är aktieägaravtal reglerade i någon lag?

Det finns ingen lag som säger att man måste skriva ett aktieägaravtal, det är en intern överenskommelse mellan aktieägarna i bolaget. Det är till skillnad mot bolagsordningen inte heller ett offentligt dokument. Det är viktigt att aktieägaravtalet och bolagsordningen inte krockar med varandra, då bolagsordningen ofta har företräde.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka