Är ett kompanjonsavtal bindande?

Ja, ett kompanjonsavtal är bindande från och med undertecknandet och kan inte ensidigt ändras av någon. Om samtliga delägare är överens går det dock att göra om hela eller delar av aktieägaravtalet trots att avtalets löptid ännu inte gått ut.

Kompanjonsavtal kallas oftast för aktieägaravtal. Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka