Vad händer om någon part bryter mot aktieägaravtalet?

Om en delägare bryter mot aktieägaravtalet (även kallat kompanjonsavtal) kan delägarna själva bestämma vad som ska hända. Vanligen ska den som bryter mot avtalet betala ett förutbestämt skadeståndsbelopp, ett s.k. vite. Annars kan delägarna få betala skadestånd som inte är förutbestämt, vilket betyder att man får betala lika mycket pengar som den skada man orsakat kostar. Att ha en bestämmelse om vite är oftast mer effektivt då det kan vara svårt att visa hur stora kostnader en skada har orsakat. För att den som brutit mot avtalet ska få betala vitesbeloppen behöver den som orsakats skada inte visa hur stor skada som uppkommit utan endast att den andre delägaren har brutit mot avtalet.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka