Kan man avtala om hembud i ett aktieägaravtal?

Det är vanligt att man skriver en s k förköpsklausul i ett aktieägaravtal. Det är då viktigt att bolagsordningen och aktieägaravtalet stämmer överens med varandra, annars har oftast bolagsordningen företräde. Rent praktiskt ska det i bolagsordningen finnas en hembudsklausul.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka