Vad innebär aktiebolagslagen?

Aktiebolagslagen (abl) reglerar bolagens struktur. Den visar hur bolag ska:

  • Startas
  • Drivas
  • Avvecklas

Ett annat syfte med lagen är att den ger bolagsägarna möjlighet att göra vinst. Även ägaransvar, hantering av tillgångar och minoritetsskydd regleras i lagen.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka