Måste aktieägaravtalet se ut på något speciellt sätt?

Nej, det finns inga särskilda krav för hur ett aktieavtal (även kallat kompanjonsavtal) ska se ut. Däremot får det inte strida mot lag, det finns exempelvis vissa bestämmelser i Aktiebolagslagen som inte går att avtala bort.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka