Vad innebär en konkurrensklausul i ett aktieägaravtal?

En konkurrensklausul i ett aktieägaravtal betyder att de aktieägare som skrivit under avtalet inte får bedriva konkurrerande verksamhet. Klausulen kan också begränsa möjligheten att ta anställning eller styrelseuppdrag. Den som bryter mot konkurrensklausulen begår ett avtalsbrott. Det kan leda till att man blir skadeståndsskyldig.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka