Innebär inte aktieägaravtalet dubbla regleringar?

När man skriver ett aktieägaravtal (även kallat kompanjonsavtal) finns en risk för s.k. dubbelreglering – d.v.s. att avtalet innehåller bestämmelser som redan finns i bolagsordningen. Om bestämmelserna inte stämmer överens utan strider mot varandra kan problem uppstå. Bolagsordningen är ett offentligt dokument som gäller hela bolaget och alla aktieägare medan aktieägaravtalet inte är offentligt utan ett avtal mellan vissa (eller alla) delägare i bolaget.

Vissa bestämmelser kan inte tas in i en bolagsordning men däremot i ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är då ett bra komplement. I vår tjänst tas frågor upp som är viktiga för att skapa ett fulltäckande aktieägaravtal. Aktieägaravtalet är alltså internt och allmänheten kan inte ta del av avtalet till skillnad från bolagsordningen som registreras hos Bolagsverket. I aktieägaravtalet kan man därför skriva in lite mer känslig eller intern information som aktieägarna vill hålla hemlig.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

 

Andra har även sökt på

Gå tillbaka