Hur fungerar aktieägaravtal i publika bolag?

Aktieägaravtal är vanligast i privata aktiebolag där antalet aktieägare oftast är begränsat. I ett publikt aktiebolag (som erbjuder aktier på den öppna marknaden) kan antalet aktieägare vara många. Det finns inget som hindrar att ett antal aktieägare skriver ett aktieägaravtal sinsemellan. Aktieägaravtalet behöver alltså inte gälla samtliga ägare. Om en fråga t ex bara berör vissa aktieägare kan avtalet slutas endast mellan dessa parter.

Läs mer i vår stora guide om aktieägaravtal

Andra har även sökt på

Gå tillbaka