Är utländska gåvobrev giltiga i Sverige?

Ja, en gåva från utlandet är i regel giltig i Sverige. Gäller gåvan pengar ska man tänka på att svenska banker är skyldiga att meddela Skatteverket om större summor pengar överförs från utlandet. Skatteverket kan då kontakta mottagaren för att kontrollera vad det är för pengar och om de ska beskattas. Eftersom gåvor enligt svensk lag inte ska beskattas, är det viktigt kunna visa upp gåvobrevet för att visa att pengarna är en gåva.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka