Kan gåvobrevet ogiltigförklaras vid givarens dödsfall?

Har en gåva redan fullbordats (gåvomottagaren har tagit över ägandet av gåvan), går det inte att ogiltigförklara gåvobrevet. Däremot kan gåvan efter ett dödsfall återgå till dödsboet om gåvan innebär att en bröstarvinges laglott blir för liten.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka