Kan man ångra ett löfte om en gåva?

Innan gåvan har överförts från givare till mottagare kan givaren ta tillbaka sitt löfte. I mycket speciella undantagsfall kan ett löfte om en gåva bli giltigt trots att gåvan inte har överlämnats och det är om löftet har givits vid ett så kallat högtidligt tillfälle och det har funnits vittnen till löftet. Ett skriftligt löfte om en gåva är dock normalt bindande. 

Läs mer i vår stora guide om gåvobrev

Andra har även sökt på

Gå tillbaka