Är ett skriftligt löfte om gåva bindande?

Ett skriftligt löfte om gåva är normalt bindande. Ett skriftligt löfte om gåva avseende fastighet är dock aldrig bindande.

Skriv Gåvobrev
Gå tillbaka