Kan en dement person skriva under ett gåvobrev?

Det finns ingen lag som säger att dementa personer inte får skriva under gåvobrev. Däremot kan ett gåvobrev som skrivits under av en person som lider av psykisk störning ogiltigförklaras. En person som är demenssjuk kan anses lida av psykisk störning.

Andra har även sökt på

Gå tillbaka