Är ett muntligt löfte om gåva bindande?

Muntliga löften är endast bindande om de gjorts inför tillräckligt många människor, det ska ha kommit till "allmänhetens kännedom".

Läs mer i vår stora guide om gåvobrev

Andra har även sökt på

Gå tillbaka