Är ett muntligt löfte om gåva bindande?

Muntliga löften är endast bindande om de gjorts inför tillräckligt många människor, det ska ha kommit till "allmänhetens kännedom".

Skriv Gåvobrev
Gå tillbaka