Vad är skillnaden mellan reavinstskatt och kapitalvinstbeskattning och hur beskattas den?

Begreppet reavinst används inte längre inom svensk rätt, men med reavinst menas vanligtvis den kapitalvinst som görs vid försäljning av kapital. Begreppet används ofta gällande vinst vid försäljning av fastighet.

Kapitalvinst beräknas som försäljningspriset minus utgifter för försäljningen, anskaffningskostnaden och förbättringsutgifter.

Läs mer i vår stora guide om gåvobrev

Andra har även sökt på

Gå tillbaka