Hur fungerar det när jag vill ge bort en belånad fastighet i gåva?

Det finns inga lagliga hinder för dig som fastighetsägare att ge bort en belånad fastighet i gåva. Däremot finns det vissa omständigheter som är viktiga att ha koll på.

Först måste du veta om du vill att gåvomottagaren ska ta över lånen eller inte. Om lånen ska gå över till den nya ägaren måste banken godkänna detta. En överlåtelse av lånen kommer innebära att den nya ägaren måste ansöka om lagfart på fastigheten.

Utöver detta är viktigt att veta att om lånesumman uppgår till 85 procent eller mer av fastighetens taxeringsvärde kommer mottagaren att behöva betala stämpelskatt. 

Om lånesumman däremot överstiger taxeringsvärdet klassas överlåtelsen istället som ett köp och då är det ett köpekontrakt och inte gåvobrev som ska upprättas. Här kan både kapitalvinstskatt och stämpelskatt utlösas. 

Tänk även på att eftersom fastigheten belånades innan gåvotillfället kan banken utmäta fastigheten om skulderna inte betalas.

Läs mer i vår stora guide om gåvobrev

Andra har även sökt på

Gå tillbaka