Just nu! Boka gratis samtal med jurist och få 20% rabatt på valfritt avtal. Gäller till och med 17/7 2022.

Vad ska jag tänka på vid gåva avseende fastighet?

Mottagaren av gåvan behöver söka lagfart hos Lantmäteriet. Mottagaren skickar sedan in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändringen. 

Ett löfte om gåva av fastighet är aldrig bindande, oavsett det är muntligt eller skriftligt. En giltig gåva av fastighet förutsätter ett gåvobrev som undertecknats av både givare och mottagare samt uppfyller jordabalkens övriga krav. Annars kan inte mottagaren erhålla lagfart.

Skriv Gåvobrev
Gå tillbaka