Hur fastställs taxeringsvärdet för fastigheter i ett gåvobrev?

Huvudregeln att taxeringsvärdet fastställs som 75 procent av marknadsvärdet två år tidigare. För att uppskatta taxeringsvärdet använder sig Skatteverket av den så kallade ortsprismetoden. Det innebär att Skatteverket jämför med försäljningssiffror för liknande fastigheter i området.

Läs mer i vår stora guide om gåvobrev

Andra har även sökt på

Gå tillbaka