Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Hur fastställs taxeringsvärdet för fastigheter i ett gåvobrev?

För fastigheter med småhus på är huvudregeln att taxeringsvärdet fastställs som 75 % av marknadsvärdet två år tidigare. För att fastställa marknadsvärdet två år innan taxeringsvärdet ska fastställas använder sig Skatteverket av faktiska försäljningssiffror för liknande enheter på orten enligt den så kallade ortsprismetoden. 

Skriv Gåvobrev
Gå tillbaka